Margreta Holmgren

Mall för marknadsföringsstrategi

En bra marknadsföringsstrategi har ett specifikt mål som kommer att ligga till grund för alla dina reklam- och marknadsföringsinsatser. Det kan vara kortsiktigt, långsiktigt eller någonstans däremellan. Den ska vara mätbar och praktisk. Marknadsföringsstrategin kommer inte att ändras varje år, men kan behöva justeras som svar på nya konkurrenter, ny