Utnyttja kostnadsfri rådgivning inför kamerabevakning

Är det värt att ha kamerabevakning i företagets lokaler? Vad skulle det kosta per månad? Finns det andra larmkomponenter som bör prioriteras? Att som småföretagare veta vilken säkerhetslösning som är bäst, och därmed vad som ska väljas, är inte helt lätt. En lösning är att utnyttja den kostnadsfria rådgivning som de flesta larmbolag i Sverige erbjuder.

Fri rådgivning på plats

Första steget är att söka upp kontaktuppgifter till ett par olika larmbolag. En del bolag önskar att företagare kortfattat beskriver behovet av larm medan andra bolag enbart önskar att mailadress och telefonnummer anges.

Larmbolaget kommer nu att kontakta företagaren och boka in en passande tid för genomgång av lokaler och behov. Företagaren kan beskriva sina behov samtidigt som teknikern kan förklara vilka de vanligaste komponenterna är och vilket skydd som rekommenderas. Detta med exempelvis:

  • Kamerabevakning
  • Brandvarnare
  • Inbrottslarm
  • Driftslarm

Offert utifrån behov

Efter att teknikern kartlagt företagets behov kan en offert sammanställas. Offerten gäller då vanligtvis montering av samtliga komponenter och därefter en månadskostnad för att ha det uppkopplat mot en larmcentral.

Skulle det bli för dyrt kan detta nämnas varpå teknikern kan ge förslag på vad som kan ändras för att priset ska sänkas något. Men det innebär alltid att säkerhetsnivån på något sätt försämras.

Ta inte beslut på plats

Det är en fördel att redan i förväg ha bestämt sig för att inte teckna avtal samma dag som teknikern tittar på lokalerna och eventuellt ger offert. Det är bättre att skriva ner fördelar med just det larmbolaget och kontakta ytterligare något företag. Genom att flera tekniker ser på lokalerna, och ger olika offerter, blir det lättare att hitta en paketlösning som passar bäst för företaget.

Kamerabevakning – Bara en del av företagslarmet

Det är väldigt sällan som ett företag enbart önskar beställa kamerabevakning utan att andra larmfunktioner beställs. Det är betydligt vanligare att kamerabevakning är ett komplement till inbrottslarm, brandlarm osv. Den stora fördelen är att samtliga larmdelar kommunicerar och kan skapa ett bättre skydd än om de är separata larmenheter. Skulle exempelvis brandlarmet utlösas kommer kamerorna att aktiveras och sända video till larmoperatörerna. De ser direkt vad som sker och kan sända vidare den informationen till väktare / brandförsvaret som direkt åker till platsen.