Vad har en fysioterapeut i lön?

Vad en fysioterapeut har i lön varierar ganska kraftigt. Medianen för nyutexaminerade var 28 000 kronor i månaden år 2021. För terapeuter som var 35 år gamla var medianlönen på omkring 33 000 kronor i månaden. Dom som var 45 år gamla hade ungefär 3 500 kronor mer i månaden, det vill säga 36 500 kronor i månaden.

Faktorer som påverkar lön för en fysioterapeut

Lönen varierar ganska kraftigt, dels mellan olika individer, dels mellan olika arbetsgivare. Andra faktorer är var i landet terapeuten är verksam och i vilken sektor (offentlig eller privat).

Erfarenhet och ålder

Som nämnt i början av den här texten tjänade nyutexaminerade runt 28 000 kronor i månaden (median), enligt siffror från förra året. Dom som var 35 år gamla hade ca 33 000, och dom som var 45 år gamla hade omkring 36 500 i månaden. Det är välkänt att ålder och erfarenhet korrelerar med högre lön – och kanske är det den mest bidragande faktorn till ökningar på arbetsmarknaden generellt.

Var i landen arbetsplatsen ligger

I storstäderna tjänar man oftast lite mer än på mindre orter. Det gäller inte bara för en fysioterapeut – snarare är det ett mönster som kan skönjas i en mängd olika branscher och yrken. Kanske till och med i majoriteten.

Privat eller offentlig sektor?

Ofta är det så att anställa inom privat sektor tjänar lite mer än dom i statlig, regional eller kommunal sektor – inom samma yrke, alltså. Enligt ett fackförbund som samlar fysioterapeuter är 1 700, av 11 000 medlemmar totalt, anställda av en privat arbetsgivare. Det kan till exempel var friskvård, privata mottagningar eller inom idrotten.

Eget företag

Som egenföretagare har man större möjlighet att påverka sina inkomster. Av fackförbundets 11 000 medlemmar är det 1 500 som är egna företagare. Här finns det potentiellt ganska stora skillnader i lön.

Övriga, mindre faktorer

  • Förhandlingsförmåga. En faktor som kan öka skillnaderna i lön mellan individer är förmågan att sköta förhandlingarna på ett bra sätt. Vissa är mer drivande än andra, vilket kan resultera i högre nivåer för dem.
  • Jobbyte. Det är allmänt känt att man ofta får en ökning när man byter arbetsplats. En fysioterapeut som byter jobb ofta kan ha en högre lön än en kollega som stannar kvar på samma arbetsplats merparten av karriären.