Hur man skriver ett pressmeddelande

Pressmeddelanden är korta nyheter som skrivs av en PR-expert och skickas till media. De innehåller all nödvändig information som en journalist behöver veta om din nyhet. Innehållet i pressmeddelandet ska vara informativt, underhållande och välskrivet för att locka läsaren att agera.

Det är också viktigt att tänka på de önskade resultaten. Du bör sträva efter att uppmuntra läsarna att vidta den önskade åtgärden. Om du inkluderar länkar i pressmeddelandet, se till att de inte får följa med. På så sätt kommer Google inte att straffa din webbplats för att den har en no-follow-länk.

Om du vill att ditt pressmeddelande ska plockas upp av lokala nyhetskällor kan du försöka skicka in det till trådplattformar som PR Newswire. Du kan nå ut till många medier samtidigt via dessa plattformar, men direkta ansökningar kommer troligen att få störst effekt. Associated Press publicerar till exempel listor över kommande evenemang. Dessa publikationer distribuerar fullständiga listor till sina prenumeranter, och de accepterar även telefonmeddelanden. Se till att inkludera korrekt tilldelning och namnet på den person du citerar.

Kroppen i ditt pressmeddelande ska vara kort och tydlig. Se till att undvika att använda för många långa meningar eller stycken. Även om det är viktigt att inkludera information som är relaterad till ämnet tenderar journalister att föredra historier med en enda punkt att illustrera. Om ditt företag till exempel byter varumärke bör du inkludera tio bilder som visar din nya varumärkesidentitet. Förklara varför varumärkesbytet var nödvändigt, så att journalister blir mer benägna att skriva om det.

Skriva ett pressmeddelande

När det gäller att skriva ett pressmeddelande finns det några saker du alltid bör tänka på. Pressmeddelanden måste vara kortfattade och bör inte vara längre än en sida, men det kan vara två sidor om du är säker på att du har tillräckligt med innehåll för att fylla båda sidorna. Inkludera länkar till din webbplats eller andra viktiga resurser så att potentiella skribenter kan ta reda på mer. Skriv ditt pressmeddelande så att det leder potentiella skribenter till din webbplats samtidigt som det behåller deras intresse.

  • Den första delen av pressmeddelandet är rubriken. Den ska förklara vad meddelandet handlar om, varför folk ska läsa det och hur det kan gynna dem.
  • Du vill också hålla den under 70 tecken, eftersom en kort rubrik fångar journalisternas uppmärksamhet. Se till att dina rubriker också är catchy! En catchy rubrik kan fånga journalisternas uppmärksamhet och få dem att läsa resten av pressmeddelandet.

Den andra delen av pressmeddelandet är avsnittet om oss, som ger bakgrundsinformation om din organisation. Se till att din logotyp finns med högst upp i dokumentet. Den bör vara ungefär 200 pixlar bred och 200 pixlar hög. Förutom rubriken bör avsnittet om oss också innehålla en länk till företagets hemsida. På så sätt får läsarna mer information om ditt företag och dess produkter. Den sista delen av pressmeddelandet bör innehålla din kontaktinformation.

Tips för marknadsföring av pressmeddelanden

Pressmeddelanden är en direkt form av kommunikation mellan företag och allmänheten. De är ett viktigt verktyg för att sprida ditt budskap eftersom de är en permanent del av den offentliga dokumentationen. Dessutom är de ett utmärkt sätt att öka varumärkeskännedom och hänvisningstrafik. Eftersom människor kan få tillgång till dina pressmeddelanden på vilken enhet som helst med internetuppkoppling är de lätta att hitta. Pressmeddelanden kan bli virala och hittas av många människor. Som ett resultat får du mycket gratis publicitet och kan öka din SEO-placering.

En rubrik för ett pressmeddelande ska vara uppmärksammande, vilket innebär att den ska fånga läsarens uppmärksamhet och motivera dem att läsa resten av pressmeddelandet. Rubriken bör innehålla plats, datumstämpel och den viktigaste nyheten i 25 ord eller mindre. Det hjälper också att ha ett övertygande citat eller två i slutet av pressmeddelandet. Som ett sista steg ska du se till att avsluta ditt pressmeddelande med en uppmaning till handling. När du har tagit del av dessa tips är du på god väg mot en framgångsrik marknadsföring av pressmeddelanden.

Den vanligaste metoden för marknadsföring av pressmeddelanden är att skicka pressmeddelandet via e-post till en nyhetsbyrå eller en webbplats. Om nyheten är relevant och nyhetsvärdig kan du skicka den till media via ett nyhetsbrev eller e-post. Om nyheten är mer inriktad på en enskild bransch kan du skapa ett separat hype-kit för den branschen och skicka det till en eller två reportrar som är specialiserade på det området. Dessa pressmeddelanden är inte bara bra för marknadsföring utan även för att generera nya affärer.

Hoppa över till denna webbplats