Blogg

Psykologer inom vården

Psykologer spelar en avgörande roll inom hälso- och sjukvårdssystemet, där de bistår patienter med att hantera psykisk ohälsa och erbjuder stöd i utmanande livssituationer. Deras arbete är både komplext och krävande, vilket reflekteras i deras lönenivåer. Lönen för en nyexaminerad psykolog inom vården börjar ofta runt 30 000 kr per