Jordbruksfastighet

Fastigheter är en viktig del av  jordbruk. Oavsett var du får maten från, är det viktigt att bygga upp så mycket av en fastighetsportfölj som möjligt. Detta gör att du kan sälja din mat när du bestämmer dig, snarare än att behöva lita på din lokala by för din stapelmat. Liksom med många bondesystem skulle bönderna ha ett antal olika egendomar. De vanligaste var några fält för odling av grödor och två eller tre hem för sig själva och sin familj.

Bönderna som skulle bo i dessa fastigheter hade två alternativ för att använda fastigheten. Den första var att hålla fast vid den och använda den som inkomstkälla. Det andra alternativet var att skicka det till sina barn. Bönder såg alltid ut att öka sin rikedom. Om de hade mer mark eller tillgångar, gav det dem möjlighet att göra det. Denna ökning av bondeegendom innebar också att de hade mer pengar att spendera på hushållet. Om de hade en stor del av sin rikedom bunden i sin egendom, kunde de spendera de pengarna mer klokt och göra förbättringar av sitt hem. Ett bondgård var ett sätt att skydda dem och deras ägodelar. Många människor gjorde sitt hem starkt för att skydda mot externa hot, till exempel att förövare. Ett bondgård gav också ägaren viss säkerhet från hungriga människor som inte var lojala mot härskaren.

Odla mat

Förutom att vara en säkerhetskälla gav ett bondgården ägaren en matkälla. Eftersom dessa bönder hade liten tillgång till externa matkällor, var de tvungna att odla mycket av sin egen mat. Det var ett sätt för dem att spara pengar för framtida behov. När maten ökade ökade också deras välstånd. De kan lätt säkerställas att de kommer hem med mat och pengar. Detta garanterade att de skulle kunna arbeta hårt för nästa måltid. Detta skulle uppmuntra dem att arbeta hårdare nästa dag, snarare än att leta efter pengar utanför hushållet. Under vissa tider på året var det normalt för bönder att bjuda in handlare att besöka sina hem. Köpmän kallades ofta adelsmän, eftersom de betraktades som högklassiga individer. De ville få lite mat och bönderna växte, så de brukar ta dessa produkter hem. Bönderna kunde gå vidare och sälja sina varor på marknaden. Många av dem tjänade till och med sina egna pengar genom att köpa mat från dessa köpmän.

Det var lätt för bönderna att sälja sina produkter på marknaden, men det var lite svårare att sälja sina produkter i sina egna hem. De var tvungna att lägga en viss tid och ansträngning på att visa upp sin mat till de olika köpmännen som kom till deras hem. Detta kan ta dagar, om inte veckor.

Med detta i åtanke började bönderna utveckla idén om sin egen egendom. Det hjälpte till att säkra deras position i samhället, samt att kunna spara pengar.

Besök denna sida jordfastighet.se fastigheter för mer information.