Privat ekonomi kontra offentlig ekonomi

Det finns två typer av ekonomiska system, den fria marknaden och den privata ekonomin. Den privata ekonomin definieras som varje marknad där varor och tjänster tillhandahålls av ägare och deras företag eller anställda som själva är ideella. Det kan vara en stad, land eller till och med en organisation. För att studera en privat ekonomi är det viktigt att veta skillnaden mellan de två. Statliga program till stöd för den privata ekonomin kallas offentliga arbeten. Sådana program inkluderar infrastruktur, utforskning av rymden, utbildning och stöd till vetenskap och teknik. Det är dessa tjänster som stöder företag och entreprenörer.

Den fria marknaden

Det är inte bara i Förenta staterna som den privata sektorn har vuxit, utan över hela världen. Det är dock ganska vanligt att ekonomierna är små. Små ekonomier kännetecknas vanligtvis av ett fåtal företag. De har ingen investeringsfond och därför kan de bara använda sina vinster för att överleva. Ett företag är för det mesta regleras av marknaden. Om marknaden är väl reglerad, kommer det att finnas konkurrens och människor kan försörja sig. Om det finns för mycket konkurrens kan verksamheten inte överleva. Eftersom marknaden fortfarande är i drift är det mycket osannolikt att något bra kommer att komma ut från marknaden. Ingen marknad är egentligen en bra marknad om den inte kan drivas av vinstdrivande företag. Å andra sidan är den fria marknaden en absolut verksamhet. Det är en värld utan kontroll från statliga eller privata enheter. I en värld med en fri marknad, företag måste tjäna en vinst för att överleva. Alla företag som bara kommer att vara beroende av konsumenterna anses också vara på den fria marknaden.

När det gäller kollektiva nyttigheter som infrastruktur måste den privata sektorn göra en massa saker. När det gäller utforskning av rymden, det finns en hel del saker som måste göras för att nå framgång. När det gäller utbildning, kommer regeringen att behöva göra en massa saker för att nå framgång. Eftersom regeringen alltid kommer att behöva pengar, företagare har en hel del möjligheter att tjäna pengar. Den offentliga eller den privata sektorn kan dock inte fortsätta att göra det den gör nu. Den måste utvecklas, förändras och bli mer effektiv i sina affärer. Annars blir det en återvändsgränd. En återvändsgränd är inte längre ett företag.

Ibland måste den privata sektorn göra uppoffringar. Vissa företag måste lägga ner. När du är i en återvändsgränd, måste du acceptera det faktum att du inte kan få en bättre affär och du måste ge upp. Ekonomin måste förändras till den punkt där den förbättras och effektivare.

Detta är en bra sida guld-rush.se om ekonomi.