Göteborg: en industristad

Många kanske tror att Göteborg är en fiskarstad. Och delvis så har de ju rätt, tack vare stadens position vid havet har fisket alltid varit en stor bransch i staden. Men Göteborg grundades faktiskt på grund av andra idéer: Man ville skapa en handelsstad. Och det lyckades man med. Under stadens historia har flera utvecklingar skett, inte minst den industriella revolutionen förändrade stadens näringsliv rejält. Här berättar vi lite mer om det!

Industriella revolutionen

Den svenska industriella revolutionen ägde rum senare i landet än i många andra delar av Europa. Men trots att de andra länderna hade att försprång betydde revolutionen mycket för landet och det även för Göteborg. Den industriella revolutionen förde med sig en ny era inom näringslivet för Göteborg. Redan under slutet av 1800-talet uppstod en stark varvsnäring med företag som Eriksberg, Götaverken och Lindholmens varv. Dessa kom att under första halvan av 1900-talet bli världsledande inom sina branscher och Göteborg blomstrade som aldrig förr. Inte ens det Svenska Ostindiska Companiets verksamhet kunde mätas med varvsnäringen. Den starka ekonomin inom branschen höll dock inte länge. Under andra halvan av samma sekel gick verksamheten under i den svenska varvskrisen.

Göteborgs hamn
Göteborgs hamninlopp

I början av 1900-talet såg även SKF dagens ljus och det var genom detta företag som Volvo grundades på 1920-talet. SKF och Volvo är idag de ledande företagen i Göteborg och regionen och fortsätter sin verksamhet inom industrin. I Göteborg har de även alltid funnits en stark rederinäring och industrin är stark än idag. Idag finns företaget Stena kvar.