Grenadine

Fördelar med marknadsföring på nätet

Vid traditionell marknadsföring finns det mycket begränsade alternativ för reklam, medan marknadsföring på nätet är ett mer mångsidigt medium. Företag kan välja mellan Facebook-annonser för att rikta sig till en viss målgrupp, sökmotoroptimering för att öka företagets synlighet i sökmotorer och mycket mer. Eftersom denna metod kan anpassas för att

Göteborg: en industristad

Många kanske tror att Göteborg är en fiskarstad. Och delvis så har de ju rätt, tack vare stadens position vid havet har fisket alltid varit en stor bransch i staden. Men Göteborg grundades faktiskt på grund av andra idéer: Man ville skapa en handelsstad. Och det lyckades man med. Under

Planera en spa-konferens

Att alla ska känna sig inkluderade är viktigt för att man ska få ett bra arbetsklimat vilket leder till färre sjukanmälningar. Ett perfekt tillfälle att skapa det är konferenser kombinerat med hälsoaktiviteter. Vet man inte vad man ska göra så kan man få hjälp med planeringen. På många arbetsplatser kan

12