Vikten av PPM-utvecklingen

PPM är den minsta delen av de delar som pensionen består av. Det gör att många inte bryr sig om hur summan på deras PPM-konto förändras över tid. Man tänker då att ”det är ändå bara en liten del av pensionen”. Det är visserligen rätt att det bara är en liten del – men en del som kan göra mycket stor skillnad. Detta beroende på hur väl pengarna förvaltas. Detta visar den pensionssimulator som Advisor PPM har på sin hemsida. Advisor PPM hör till de namnkunniga fondförvaltare som kunnat visa kraftig avkastning sett till genomsnittet. De har även stor aktivitet som traditionell fondförvaltare. Läs mer om Advisor här!

Exempel 1.

En person är 25 år och har precis kommit ut i arbetslivet. När lönen kommer avsätts 2,5% till PPM-kontot. I detta fall räknas med att personen har en bruttolön på 30.000 kr och att den totala summa på PPM-kontot för tillfället bara är 10.000kr. Personen räknar med att gå i pension när man är 65år och räknar med en avkastning på 5% per år. Detta skulle göra att personen vid 65års ålder har 1,5 miljoner på sitt PPM-konto. Om samma person varit mer aktiv i sin förvaltning och bara lyckats få 2-procentenheter högre avkastning i snitt per år blir resultatet helt annat. Med en förväntad avkastning på 7% kommer summan vid pensionsdagen vara 2,7 miljoner. En så liten skillnad som 2 procentenheter skapar alltså ett PPM-kapital på nästan dubbelt så hög summa. Orsaken till detta är främst att personen får avkastning under så många år från att man började spara pengarna. Det blir därmed även ”ränta på ränta” under ett stort antal år.

Exempel 2.

En person är 50 år och närmar sig därmed pension. Även här är månadslönen 30.000 kr och man beräknar en avkastning på 5%. Personen har arbetet väldigt lite under sitt liv och har enbart 400.000 på sitt PPM-konto. Detta skulle göra att personen, vid pension, skulle ha en dryg miljon. Om avkastningen istället var 7% skulle det på kontot finnas ca 1,35 miljoner.
Det Advisors pensionsuträknare visar är framförallt två saker.

1, Det är viktigt att vara aktiv i arbetslivet. Detta då det på varje lön avsätts en mindre summa till PPM-pensionen. En summa som i längden blir mycket stor.

2, Det är viktigt med hög avkastning. Skillnaden på 5 och 7procent kan göra en skillnad på ca 100% i längden.