Konferens ökar dialog och produktivitet

Att planera en konferens kan ha många anledningar, dels vill man informera, förberedda en nytt projekt. Det kan även finnas stunder då konferens kan användas för att lösa problem och överbygga problem som kanske rotat sig på företaget. Vad gör man då för att förbättra dessa situationer? Här följer en del att tänka på.

Öppen kommunikation

Oavsett situation och händelse är det viktigt att hålla en rak dialog med alla kollegor och anställda. Detta är någonting som ofta behöver förbättras när en verksamhet dras med konflikter eller andra svårigheter. Inte sällan kan detta vara aktuellt när det går sämre än tidigare och människor blivit oroliga för hur det står till med företaget. Likaså kan det bli orolig stämning när man skall effektivisera eller skala upp.

Den som har anförtrotts rollen som ledare måste ständigt värna om samtalsklimat och öppen kommunikation i verksamheten. I vilket fall om man vill titulera sig som ett modernt företag där alla kommer till tals. Det är inte svårt att se vilka fördelar man har av att berätta vad som händer i verksamheten. I vilket fall när det är frågor som kommer att påverka ens medarbetare. Genom att jobba för att alla skall kunna ställa frågor och komma med förslag, kan man få input som man annars inte skulle fått tillgång till. Dessutom kan det bidra till en god stämning på arbetsplatsen vilket ger effekt i form av produktivitet och, på sikt kanske även, omsättning.

Skulle ni ha fastnat i en situation där det finns större konflikter och motsättningar inom personalgruppen, alternativt i relationen mellan ledning och personal, är en konferens ett ypperligt sätt att komma till rätta med situationen. Det är inte många gånger man hinner sitta ner och diskutera med alla som jobbar på kontoret och det är därför lätt att tappa greppet om vad det är som sker. Att ses under informella former kan bidra till en öppenhet som ger möjlighet att komma tillrätta med problematiska situationer. I vissa fall kan det räcka gott med att man får se varandra i en mer privat kontext där man har möjlighet att visa sina bästa sidor. Skulle det ha gått för långt och vara ohållbart, krävs dock att man kanske dessutom går in med samtal och konflikthantering för att hitta rätt.

Vill du ha fler tips på varför en konferens kan vara en utmärkt lösning på problem? Besök denna välfyllda hemsida som har mängder av tips: konferensplanering.nu

Varmt lycka till med din konferens!