konferenstips

Val av konferensanläggning

Vad avgör vilken konferensanläggning som ska väljas? Här är några punkter som kan vara helt avgörande. Centralt läge – Är det ett stort event mitt i centrala Göteborg som företaget ska delta i? Välj att ha konferens med mycket centralt läge så behöver de anställda inte lägga mycket tid på

Planera en spa-konferens

Att alla ska känna sig inkluderade är viktigt för att man ska få ett bra arbetsklimat vilket leder till färre sjukanmälningar. Ett perfekt tillfälle att skapa det är konferenser kombinerat med hälsoaktiviteter. Vet man inte vad man ska göra så kan man få hjälp med planeringen. På många arbetsplatser kan