Konferensrelevans

Sverige har en växande befolkning, vilket påverkar hela vårt samhälle. Behovet av allt ifrån bostäder till arbeten, arbetskraft, och olika typer av tjänster ökar. Nya företag bildas hela tiden över hela vår land, vilket skapar både arbeten och ett intressantare land att leva i. Detta sätter även sitt avtryck på